Gilde 's-Hertogenbosch e.o.

Samentaal

Gilde vrijwilligers ondersteunen docenten van het Koning Willem 1 College (KWC1) en Sagènn bij het geven van Nederlandse taalles aan groepen veelal allochtonen en /of vluchtelingen. Het kennisniveau van de cursisten is zo verschillend (van analfabeten tot hoogopgeleiden) dat er in diverse kleine groepjes met begeleiding gewerkt moet worden.
Het leerprogramma, de lesstof, de werkvormen en de toetsing worden verzorgd door de docent. Diverse lesonderdelen worden, onder supervisie van de docent, verzorgd door vrijwilligers van het Gilde.

In de volgende groepen wordt gewerkt met vrijwilligers:

  • groepen voor analfabeten;
  • groepen van de Internationale Schakelklassen, jongeren van 18-20 jaar, die daarna een vervolgopleiding gaan doen;
  • groepen laagopgeleide cursisten die uitstromen met als perspectief sociale redzaamheid;
  • groepen hoogopgeleide cursisten die Staatsexamen Nederlands gaan doen.

© 2018 - 2024 Gilde 's-Hertogenbosch - Webdesign: Broeklandsoft


Facebook Gilde Den Bosch